Tez Danışmanınız
0553 179 02 58

İster bitirme tezi olsun ister lisans veya yüksek lisans gibi farklı akademik seviyelerde tezler olsun, her birinin farklı kapak tasarımları veya özel sayfa tasnifleri olmaktadır. Tez kapağı tez konusunun belirlendikten sonra hazırlanması gereken unsurlardan biridir. Tezin konusu belirlendikten sonra etkili ve ilgi çekici bir tez başlığı belirlenmesi gerekir. Tezin başlığına göre de tezin kapağı hazırlanır. Tez özel sayfalar ve tez kapağı nasıl hazırlanır soruları gibi tez hazırlanması için gereken diğer sorulardan biri de tez yazım kuralları olacaktır.

TEZ FORMATI

Tezin formatının belirlenmesi aslında tezin yazımı öncesinde belirlenmelidir. Ancak bir tez hazırlanacaksa öncelikle elbette bu tezin hangi konuca yazılacağı belirlenmelidir. Tezin konusunu öncelikle hangi bölümlerde okuduğunuz belirler. Bu bölüm içerisinde gördüğünüz bölüm derslerinden en fazla ilgi duyduğunuz dersleri belirlemelisiniz. Bu derslerden birinde sizleri en fazla etkileyen konular arasında tercih ederek tezinizi oluşturan konuyu oluşturabilirsiniz. Tez kapağı bundan sonra oluşturulması gereken aşamadır. Tez kapağı tezin konusunun başlık şeklinde yazılmasıyla ortaya çıkar. Bu başlık iç sayfalara göre daha kalın ve büyük fontlar kullanılarak yapılır. Bazen bu fontlar bold yani kalın formatlı olarak yazılabilir. İç sayfalarda kullanılan standart A4 kalınlığındaki kağıt yerine karton özellikli ve 300 grama kadar olan özel kağıtlar kullanılmalıdır. Ardından üniversitelerin ve bölümlerin belirledikleri tez formatına göre tezin yazılması gerekir. Tez özel sayfalar ve tez kapağı nasıl hazırlanır sorusunun yanıta da işte bu belirlenen format ışığında olmalıdır. Tez yazım kuralları ise genellikle standart yazım, boşluk ve sayfa düzeninde olmaktadır.

TEZ YAZIMI VE DÜZENLENMESİ

Tez kapağı lisans, yüksek lisans, master fark etmeden öğrenciler tarafından titizlikle hazırlanması gereken sunumun başlangıç kısmıdır. Tez özel sayfalar ve tez kapağı nasıl hazırlanır sorusu gibi merak edilen bir diğer unsur da her üniversitenin te şablonu aynı mıdır sorusudur. Her üniversite farklı şablonlar ve farklı tez düzenleri isteyebilir. Ancak genel tez kuralları da geçerlidir. Yani tez yazım kuralları genellikle aynıdır. Tez yazımı için A4 kağıdı kullanılır. Genellikle kağıt kenar boşlukları ve satır arası boşlukları da hemen hemen her üniversite ve bölüm için aynıdır. Bizler bu noktada sizlerin tezin tüm şekil ve yazım şartlarına uygun halde tez danışman hocanıza eksiksiz şekilde tezinizi teslim etmenize yardımcı olmaktayız. Tezin yazımı hatta konusunun belirlenmesi bile hayli uzun süreleri kapsamaktadır. Bu da öğrencilerin diğer derslere olan motivasyonunu ve diğer işlerine yetişememelerine sebep olmaktadır. Sizleri bu zamandan tasarruf etmenize yardımcı olarak tezinizin tam da zamanında teslim edilmesini sağlamaktayız.

TEZ DÜZENLEMESİ

Tezin yazılması için konu belirlenmesi yapılır. Belirlenen konu eğer tez danışman hocanız tarafından uygun görülürse tezin yazımı için ön çalışma yapılmaktadır. Taslak haldeki bu çalışma konu ile birlikte bütünleşerek tez hocanıza sizler tarafından iletilecektir. Hocanıza bu konudaki tez çalışma ve araştırma metodunuzu paylaşacaksınız. Bu da sizlerin tezinin hangi araştırma metodu ile tezi yazacağımıza karar verdiğimiz kısımdır. Ayrıca içeriğin intihal oranı açısında istenen oranlarda olması veya intihal oranının hiç olmadığı şekliyle teziniz yazılır. Bu şekilde tezin yazımı arasında zaman zaman tez danışman hocanıza fikir sormanız, doğru şekilde araştırma ve yazım yapıyor olmanızı onaylanıyor demektir. Tez içerisinde görülmesi halinde tezin düzenlemesi de yapılarak tez teslim sürecinden önce sizlere ulaştırılmaktadır. Ardından sizin kontrolünüz ile tez sunumunuzu kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Tez kapağı için üst ve alt için 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Sağ ve sol kenarlar içinse 4 cm yeterlidir. Satır araları ise 1,5 cm olmalıdır.

No Comment

Comments are closed.