Tez Danışmanınız
0553 179 02 58

Hangi akademik seviyede olursa olsun tez hazırlamak ve tez konusu belirlemek son derece önemlidir. Özellikle dönemin ve okulun sonralarına doğru yazılan bitirme tezleri öğrencilerin hem zamanlarını alıyor hem de farklı bir heyecanla yanlış hazırlamasına sebep oluyordur. Bitirme tezi alan öğrenciler danışman hocalarından tezin bölümleri, araştırma yöntemleri, tez sayfa düzeni ayarlama ve tez yazı tipi ve boyutu gibi birçok konuda meraklarını gidermek istemekteler. Ancak gerek tez içeriği gerekse de tezin araştırma yöntemlerine kadar hem yeterli desteği alamamakta hem de tezin teslim süresine kadar yetiştirebilecek yoğunluğu tez konusuna verememektedirler. Bu nedenle bizler profesyonel ekibimizle siz öğrencilere tüm tez konuları ile ilgili yardımcı olmaktayız.

TEZİN HAZIRLANMASI

Tez çalışması için öncelikle tezin konusunun belirlenmesi gerekir. Ardından konuya ilişkin araştırma metodu seçilmelidir. Tezin bölümleri ve tez sayfa düzeni ayarlama ve tez yazı tipi ve boyutu gibi unsurlar bu aşamadan sonra ortaya çıkacaktır. Tez içeriği ile ilgili tez planının oluşturulması da son derece önemlidir. Çünkü bu tezin daha net ve daha doyurucu şekilde yazılmasına yardımcı olacaktır. Öncelikle bitirme tezinin başlığının kısa olmasına önem verilmelidir. Ancak başlık konudan ötürü uzun oluyorsa alt başlıklı bir yol izlenebilir. Önsöz ise tezin bilimsel ve teknik çalışmaları hakkında yaptığı görüşlerin ifade edildiği kısım olarak çok uzun tutulmadan yazılmalıdır. Önsözün sonundan teşekkür edilmesi gereken kişilere teşekkür metni iletilebilir.

TEZ METNİNİN YAZILMASI

Tez metni yazım dili itibariyle kısa ve öz cümlelerin kullanıldığı, anlatımının okuyucu tarafından anlaşılabileceği gibi yazılmalıdır. Tezin bölümleri ve tez sayfa düzeni ayarlama ve tez yazı tipi ve boyutu gibi unsurlara geçmeden giriş bölümüne değinmek gerekir. Tez içeriği ile paralel bir şekilde hareket edilecek olursak giriş kısmında olması gerekenler;

 • Tez konusu ve tanımı giriş kısmında bir kez daha hatırlatılmalıdır.
  · Tez yazımından önce yapılan çalışmanın daha kolay anlaşılabilmesi için bilinmesi gerekenler ve ön bilgiler varsa olanak dahilinde giriş kısmında anlatılmalıdır.
  · Aynı konu ile yapılan tez veya başka çalışmalar varsa anlatılmalıdır.
  · Çalışmada kullanılan araştırma yöntemleri ve bu yöntemlerin neden seçildiği açıklanmalıdır.

Peki giriş bölümü gibi sonuç bölümünde neler yazılmalıdır dersek;

 • Tez konusu tam olarak tanımlanıp yöntemler kısaca özetlenmelidir.
  · Tez konusu için yapılan araştırmalar üzerine tüm sonuçlar açıkça, kısa cümlelerle anlatılmalıdır.
  · Tezde yapılan çalışma ve bulgular ışığında ana sonuçlar anlatılmalıdır.
  · Bu konuda ilerleyen dönemlerde tez çalışası yapmak isteyenlere yol göstermek için tezin ne kadar aşamaya geldiği ve nelerin daha yapılabileceğine yönelik ibarelere yer verilmelidir.

TEZ PLANINDA NELER OLMALI?

– Dış Kapak

– Ön Sayfalar ve İçindekiler

– Varsa; şekillerin, tablo, sembol ve kısaltma listeleri

– Önsöz ve Özet

– Tezin Metni ve Giriş

– Ana bölüm

– Sonuç ve Son Sayfalar

– Kaynakça, ekler ve gerek görülürse özgeçmiş;

Yazılmalıdır.

SAYFA DÜZENİ

Tüm tezler A4 kağıt üzerine ve kağıdın sadece tek yüzeyi kullanılarak yazılmalıdır. Genellikle yazımda Times New Roman karakteri kullanılmaktadır. Bölüm başlıkları genellikle 14 punto büyük harf bold ve sayfa ortasında olmalıdır. Diğer ana başlıklar ise 12 punto ancak paragraf başıyla aynı hizada olacak şekilde ayarlanmalıdır. Sayfa boşlukları ise sol kenar 3,5 cm sağ, alt ve üst kenar içinse 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Tüm bu detaylar sizlere tez danışman hocanız veya bölüm duyurularınız verecektir.

No Comment

Comments are closed.