Tez Danışmanınız
0553 179 02 58

Doktora, artık üniversiteden sonra olan bir süreçtir. Bu konuda eğitim alan ve bu noktaya kadar gelmiş biri genel olarak akademik kariyer yapar. Bu aşamaya kadar kişinin tez konusunda biraz daha deneyimli olması gerekir. Doktora tezi hazırlama bir ön lisans ya da lisans teziyle aynı değildir. Bu nedenle daha dikkatli olmak gerekir.

 

Doktorada ileri düzey araştırma becerileri kazanılması hedeflendiği için tez konusunda sunumun da bu doğrultuda yapılması gerekir. doktorada hedef; probleme yönelik olarak planlama, geliştirme, uygulama, izleme, değerlendirme gibi faaliyetlerinin verimli ve etkin olarak yapılmasıdır.

 

Doktora Tezi Adımları

 

Doktora tezi hazırlama konusunda daha evvel denenmemiş olan kısımlar ele alınabilir. Alanla alakalı bir uygulama yapılmış olunabilir. Bunun geçerli olduğu konusunda çalışmalar yapılabilir, ek doneler toplanabilir. Elbette bu konuda çığır açacak bir keşifte bulunulması muazzam olur. Gerçek anlamda bir araştırma yapmak ne demek, bu araştırmalar ne şekilde beslenebilir, yeni ölçme ve değerlendirme araçları var mıdır, varsa bunlar nelerdir, bunların üzerinde durmak gerekir.

 

İyi bir tez sürecinde;

 

 • Konu belirleme,
 • Plan ve program yapılması,
 • Tüm doneler eşliğinde taslakların düzenli olarak oluşturulması,
 • Konuya yönelik gereken araştırmaların yapılması,
 • Eleştirel yaklaşımla konuyu beslemek,
 • Sürece hakim olmak gerekir.

 

Ayrıca pozitif düşünmeli ve inançlı şekilde hareket etmelisiniz. Zamanı doğru kullanmalısınız. Bu nedenle planlama önemlidir. Tez ile zihninizi farklı düşüncelere açabilir, bakış açınızı esnetebilirsiniz. Özellikle sevdiğiniz bir konuda sunum yapmanız, daha verimli sonuç almanızı sağlar. Bu nedenle konu seçimine bilhassa önem vermelisiniz.

 

Doktora tezi kapsamı içerisinde giriş, literatür, yöntem, bulgular, sonuç ve kaynakça yer alır. Tezde mutlaka olması gerekenler arasında ise; başlık, öneriler, özet, ekler, sınırlılıklar, sonuç ve tartışma, yöntem, literatür, bulgular, giriş, içindekiler olarak geçer. Örnek şablonlarda bunları kolayca takip edebilirsiniz.

 

Doktora Tezinde Giriş

 

Doktora tezi hazırlama konusunda genelden özele doğru girişte;

 

 • Problem ve bu problemin genel alanı,
 • Amaçlar neler, hipotezlerin sunumu nasıl,
 • Çalışmanın ne kadar önemli olduğu konusunda vurgu ve açıklamalar,
 • Sınırlılıklar ve sayıltılar,
 • Tanımlamalar bulunur.

 

Problem alanında problem mutlaka genelden özele doğru sıralanmalı ev bu doğrultuda sunulmalıdır. Okuyucuların problemi bildikleri düşünülmeli ve bu bölüm çok uzatılmamalıdır. Özgün ve eğitsel bir katkı olmalıdır. Son paragrafta ise problem cümlesine mutlaka yer verilmelidir.

 

Doktora tezi hazırlama konusunda amaç ve hipotezler çalışmanın amacının ne olduğunu açıklar. Eğer burada nitel bir araştırma varsa, bunun hangi araştırma konusunda göre olduğu üzerinde durulmalıdır. Buna örnek verecek olursak;

 

 • Vaka incelemesi
 • Etnografi
 • Gömülü teori
 • Fenomonolojik şekilde yapıldığı belirtilmeli ve bu konularda bilgi verilmelidir.

 

Tez Çalışmalarında Literatür

 

Doktora tezi hazırlama konusunda literatür önemidir. Literatür, ilgili alanın geniş özeti anlamına gelir. Bu kısımda, tez sahibin akademik sunum ve araştırma konusunda ne kadar becerikli olduğu ortaya çıkar. Burada problem alanı ve buna yönelik geniş bir perspektiften başlamalı, problem duruma göre daralmalıdır. Literatürde bulunması gereken 3 ana kriter şöyle:

 

 • Benzer çalışmalar ve bunların sonuçlarının neler olduğu sunulmalı.
 • Çalışma sonuçları ne ise, bunların karşılaştırılması yapılmalı.
 • Alanda devam eden bir tartışma varsa yahut sorunlu bir araştırma söz konusu ise, bu konuda ilişkilendirme yapılmalıdır.

 

Alan yazında önerilen 5 aşama ise şu şekildedir:

 

 • Çalışmada yer alan ana kavramların belirtilmesi (Anahtar kelimelerle sağlanabilir.),
 • İlgili literatürler ne ise bunların belirlenmesi,
 • Belirlenen literatürün okunması, araştırılması ve ilişkilendirilmesi,
 • Seçilen literatürün organize edilmesi,
 • Literatür yazımı ve bu konuda kullanılacak ölçüt.

No Comment

Comments are closed.