Tez Danışmanınız
0553 179 02 58

Tıpta uzmanlık tezi, Tıp Uzmanlık Tüzüğüne uygun şekilde tıp alanından eğitim alan asistanların uzmanlık sınavına girmelerine imkan tanıyan ve uzmanlık dalına dair herhangi bir konu hakkında hazırladıkları tezlerdir. Bunlar, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olan farklı fakültelerin, çeşitli anabilim ve bilim dalları üzerinde, akademik seviye olarak yüksek lisans ve doktora eğitimini yapan öğrencilerin bitirme tezleri ve ayrıca bitirme projeleridir. Bu tezler bu şekilde iki başlıkta incelenerek toplanmıştır. Her akademik çerçevede sizlere yardımcı olduğumuz gibi bu alanda da sizlere yardımcı olmaktayız. Tıpta uzmanlık tezi hazırlama yaparak sizler için uzmanlık tezi hazırlamaktayız. Bunu elbette tıpta uzmanlık tez yönetmeliği kural ve şartlarına uygun şekilde yapmaktayız.

TEZ HAZIRLAMA

Tıpta uzmanlık tezi konu seçimi ile başlayacaktır. Ancak hangi başlık ile yapılaşa da uzmanlık tezi bazı değişmeyen ve katı kurallara bağlıdır. Bu da birçok öğrenci için zorlayıcıdır. İşte bu kurallar tıpta uzmanlık tez yönetmeliği ile belirlenmekte ve takip edilmektedir. Öncelikle özgün araştırma konusunun belirlenmesi gerekir. Çünkü bu özgün araştırma bize çalışmanın neden yapıldığını ve hatta nasıl yapılacağını asıl çalışma öncesinde ortaya koymaktadır. Standart bitirme tezlerinde olan konu tercihi tez danışman hocası onayı ile çözülmekteydi. Ancak burada bahse konu olan çalışma tıpta uzmanlık tezi hazırlama olduğundan konunun değerlendirilmesi kurullarca yapılmaktadır. Akademik kurul yanı sıra etik kurulun da onayı gerekir. Üstelik resmi prosedürler tamamlanmalı ve ancak bu süreç tamamlanınca veri toplamaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Tıpta uzmanlık tezi yazımı konusu hayli güç ve zaman olarak da sınırlı bir süreci kapsamaktadır. Bu nedenle tezi yapacak olan kişinin hazırlama aşasında tezini bazı nedenlerle toparlayamaz. Bunun üzerine tez hazırlayıcı ülkemiz fakülte müfredatlarını inceleyebilir. Tabi lisans, yüksek lisan veya doktora düzeyinde olan müfredatlar incelenmelidir. Burada aranılacak kelimeler ise araştırma nasıl yapılır ve bilimsel makale ne şekilde yazılacaktır olmalıdır. Bu konuda müfredat dahilinde anlatılan derslerin bulunması gerekecektir. Bu dersler bulunduktan sonra yardım istenebilir. Ancak bu yardım talebinde bulunan öğrencilerin sayısı oldukça azdır. Bu nedenle bizler sizlere yardım ederek tezinizin hazırlanmasına yardımcı olmaktayız.

BİLİMSEL VE BİÇİMSEL ÖĞELER

Tıpta uzmanlık tezi hazırlama aşamasında iki temel öğeden bahsedilir. Biri bilimsel diğeri de biçimsel öğelerdir. Uzmanlık tezi hazırlanırken kişiler kendileri tarafından sağlanan veriler kullanıyorlarsa bilimsel öğeler göz önüne alınmıştır. Tıpta uzmanlık tez yönetmeliği ile uzmanlık tezi hazırlama işleminde eğer yazım kurallarından bahsedeceksek işte bu biçimsel ölçütlerdir. Tıp içerisinde birçok fakülte vardır. bu fakülteler tarafından bu biçimsel ölçütler ve görseller değişebilmektedir. Dolayısıyla iç ve dış kapaklardan, şekil ve grafiklere kadar standart şablonlar yer alabilmektedir. Tezin içeriğinde olması gereken içindekiler, onay sayfaları, genel bilgiler, özet, girişi istatiksel veriler ve bulgular, kaynaklar ortak şablon halinde de sunulmaktadır. Tıpta tezlerin hazırlanmasında teknik terimlerin hayli fazla kullanılmasından ötürü intihal kuralları diğer üniversite bölümlerine göre daha farklıdır. Genel olarak yüzde 18-35 arasında intihal oranı uygun görülmektedir. Tez yazımı boyunca bu oran unutulmamalıdır. Böylece intihal oranına takılmadan tez yazımı gerçekleştirilebilir. Tezin konusu ne olursa olsun bilimsel ve teknik içeriğin ön planda olması gerekliliği unutulmamalıdır.                 Tıpta uzmanlık tezi için talepleri olanların bizlerin uzman ekibimizle hazırlanacağı gibi sizlerin hazırladığı tezler üzerinde güncellemeler yapılarak da sunuma hazır bir tez halini alır. gerek üniversiteler gerekse de bölümle değişse de tezin yazılmasının önemli kısmını tezin tamamlanması için gerekli sürede yapılan araştırmalar son derece önemlidir.

No Comment

Comments are closed.