Tez Danışmanınız
0553 179 02 58

Tez çalışmaları yaparken konunun belirlenmesinden sonra akla gelen ilk soru tezin bölümleri nasıl hazırlanır ve tezin bölümleri nelerdir olmaktadır. Öncelikle tezin konusu belirlenir ve tezin konusuna göre araştırma metodu ortaya çıkar. Tez içeriği neticesinde araştırma metoduna bağlı olarak tezin bölümleri ortaya çıkacaktır. Ancak genel anlamıyla hazırlanan tezler özet ve giriş ile başlamaktadır. Ardından metodoloji kısmı ve araştırma bulguları ortaya konmalıdır. Peşine sonuçlar ve ekler ilave edilir, tezin son kısmında ise kaynakça yazılmaktadır. Böylece tez nasıl hazırlanır sorusuna da saf haliyle cevap verilmiş olunur. Tüm kısımları tezin bizler tarafından özel olarak hazırlanmaktadır ve tezin tamamıyla sizlere sunum aşamasında verilmektedir.

GİRİŞ KISMI

Öncelikle tezin bölümleri nasıl hazırlanır ve tezin bölümleri içerisinde ilk kısım olan giriş kısmına değinmek gerekir. Öncelikle konunun belirlenmesi üzerine başlığın yazılması lazım. Başlık tezin konulara bölünmesi, konuların ağırlıklarının belirlenmesi için önemlidir. Başlığın belirlenmesi akabinde giriş kısmı yapılmalıdır. Giriş kısmı tezin içeriği için önemli bir başlangıç noktasıdır. Tezin temel konusunun özeti anlamındaki giriş kısmında bu tezin amacının ve araştırmanın nedenleri ortaya konmalıdır. Tez nasıl hazırlanır sorusuna literatür tarama kısmı da eklenmektedir. Yapılan tez araştırmasının anlamı ve akademik açıdan hangi alanda olduğunu belirten kısmı literatür tarama kısmıdır. Bu tezdeki bilgi, yapılacak araştırma ve önceki araştırmalar hakkında bilgiler bu kısımda verilebilir. Ardından metodoloji kısmı gelecektir. Tezi yazan tarafından burası kararlar ve nedenlerin tartışılma noktası olarak görülür. Kısa ve pratik bir şekilde nedenlerin ortaya konduğu metodoloji kısmının ardından asıl kısmın yazılmasına sıra gelir. Tüm bu tez çalışmaları bizler tarafından özel olarak hazırlanmakta ve tezinizin eksiksiz ve doyurucu bilgiyle ancak yeterli, öz şekilde anlatılması sağlanır.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Tez bir konuyu nedenleri, öncesindeki araştırmaları, değerleri ölçmek ve bunlar üzerinden hareketle yeni bir değer ve sonuç ortaya çıkarma amaçlı yapılmaktadır. Bu nedenle tezin bölümleri nasıl hazırlanır ve tezin bölümleri içerisinde en önemli kısım sonuç ve bulgular kısmıdır. Tezin içeriği tezin beklentilerini karşılayacak şekilde, teoriye bulgu ve hipotez ile ilişkili şekilde ortaya çıkmalıdır. Bazen tezin konusu ana başlık altında okuyucuların ilgisini çekmeyebilir. Ancak sunum şekli tezi okuyan kişilerin daha fazla ilgisini çekebilir. Bu nedenle konunun türüne göre uygun şekilde şekil, grafik ve tablolar oluşturulması tezin daha açıklayıcı ve ilgi çekici olmasına yardım olacaktır. Tez nasıl hazırlanır kısmının sonuçlarda araştırmaya ait bulguların özetlenerek ifade edildiği yer olması nedeniyle, sonuçlarla birlikte önerilerin de eklenmesi gerekir. ileriye yönelik çalışma yapacaklar ve araştırmalar için de yer ayrılabilir. Araştırma açısında ilerleyen dönemlerde de önerilerin olması uygun olmaktadır. Tezin bütünlüğünü bozmadan bazı anket ve tabloların ekler kısmında da kullanılması tezi daha doyurucu hale getirecektir. Başlığın konuyla uyumlu ve doğru olması, içeriğin yeterli ve başlığı yansıtması, başlığın ne uzun ne de çok kısa olmaması gerekir. Bu konuda da oldukça özenli şekilde sizlere hizmet vermekteyiz. Teşekkür kısmında tezin hazırlanması kısmında teşekkür edilmesi gereken kişilerin unvanları ve isimleri eksiksiz yazılmalıdır. Teze uygun bölümlerin içindekiler kısmı hariç sayfa numaraları girilmelidir. Araştırmanın yapılma şekli, bilgiye orijinal katkısı, araştırmaya ait soruları cevaplama kabiliyeti, teoride ilerleyen dönemlere destek olunacak bilgiler vermesi, araştırmalara kaynak olabilme özelliklerinin tezde olması gerekir. bunun gibi birçok anlamda tezinizi doyurucu kılan ve sunumlarınızda başarılı olunmasını sağlayan unsurları dikkate alarak sizlerin tezini başarılı şekilde hazırlamaktayız.

No Comment

Comments are closed.