Tez Danışmanınız
0553 179 02 58

Akademik açıdan hazırlanan ve bitirme tezi olarak daha fazla gündemde olan tezler için yapılası gereken işlemlerden biri de tez veri giriş formu ve tez hazırlama işlemlerinin tamamlanmasıdır. Peki tez veri giriş formu nasıl yapılır ? üstelik tez konusu bulmak için tez arama siteleri kullanılarak yapılan çalışmalar etkili olmakta mıdır? Tezlerin hazırlanması konusu giriş ve sonuç kısımlarıyla bir bütün olarak kaydedilmesi mümkündür.

TEZ VERİ GİRİŞİ VE YAYIMLAMA İZİN FORMU

Tez veri giriş formu tezin, tezin tam adının, tezi yazan kişinin tam adının, referans numarasının bulunduğu ve aynı zamanda YÖK’ün Ulusal Tez Merkezince dijital iletim olarak tüm ortamlarda yer alan, yazarın izninin alındığı belge olarak ifade edilir. Tez veri giriş formu nasıl yapılır denildiğinde bu formu doldurmanız için sisteme üye olunması gerektiği bilinmelidir. Bu form ile birlikte dolduran kişinin tez formu ulusal veri tabana aktarılması geçici olarak tabloda bulunmasına yaramaktadır. Form yüklenip kaydedildiğinde sistem bir referans numarası üretmekte ve bu basıma uygun bir form şeklini almaktadır. Ancak burada bazen sistem hata verebilmektedir. Bu nedenle hatalı veri girişi olursa form basılmadan tekrar geri dönme işlemi yapılır ve düzeltme işlemi gerçekleştirilebilir. Tez hazırlama ve tez arama siteleri sayesinde hazırlanacak çalışmalar Tez yayımlama izin formu ile oluşturulan referans numarası dikkate alınarak kaydedilecektir.

BAŞLIK, BÖLÜM VE TERİMLER

Tez veri giriş formu içerisinde yer alan tezlerin başlıkları ve özet halinde bulunan sayfaları da tez veri tabanına yükleniyor. Burada dikkat edilecek forma yükleme yapılırken başlık ve diğer özet kısımlarda sadece düz ve standart metin olmalıdır. İtalik ve tablo, şekil veya grafik gibi farklı karakterler olmamalıdır. Yüklenebilmesi ve sorun yaratmaması için başlıklarda formül, sembol, yunan harfleri gibi farklı karakterdeki ülke harfleri, karakterleri ve kimyasal semboller kullanılmaması gerekmektedir. Tez veri giriş formu nasıl yapılır dediğimizde bölümlerin, ana bilim dallarının ve elbette bilim dallarının olduğunu bilmekteyiz. Formu doldururken uygun bölüm, anabilim dalı veya bilim dallarına ait uygun seçeneklerin olmaması halinde satırları boş geçebilirsiniz. Tez hazırlama ve tez arama siteleri içerisinde yer alan dizin terimleri de bu veri tabanında yer almaktadır. Bu dizin terimleri sayesinde alfabetik sıralamalar mevcuttur. Talep edilen tezler bu şekilde çok da rahatça bulunabilmektedir. Ayrıca entegre şekilde düzenlenen dizin terimleri içerisinde yazarın önerdiği anahtar kelimeler de yer almaktadır. Bu anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak önerilen anahtar kelimeler olmaktadır.

KOPYALAMA

Yayımlanmış tezlerin yayımına izin veya erteleme için şu söylenebilir, tez veri girişi ve yayımlama izin formu tüm tezler için internet ortamında yayımlanma izni sağlamaktadır. Bu nedenle bu yayım için yeniden ve ayrı bir form doldurulmamaktadır. Yayınlanmasına izin veren yazarın form üzerinde yer alan izin veriyorum ifadesini işaretleyerek formun düzenlenmesi sağlanabilir. Yayınlanan tezin daha sonrasında bir yayınevi tarafından basıma dönüştürülüyor olması veya patent başvurusu olması durumunda ilgili teze erişim ertelenebilmektedir. Bu erteleme 3 yıl sürebilmektedir. Tez yazarı böyle bir durumda bu formu işaretlemektedir. Eğer bir özet yapılacaksa 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde tez özetlenerek yazılır. Tez Word ve pdf formatlarıyla hazırlanır. Sıkıştırılmış formatla yeniden referans numarası kullanılarak çoğaltılabilir. Tüm bunlarla ilgili bizlerden bilgi alabilirsiniz. Gerek lisans gerekse de daha üst seviyede tüm tez hazırlıklarında bizlere ulaşarak profesyonel ekibimizden yardım alabilir ve istenilen tezlerin yazımından teminine kadar sunumlarınızı yapabilirsiniz.

No Comment

Comments are closed.