Tez Danışmanınız
0553 179 02 58

Tez taslağı alınan tez konusuna yönelik yapılan araştırmaların ve bulunan kaynakların sıralı bir biçimde sistematik halde yazılma şeklidir. Tez taslağı nasıl hazırlanır dediğimizde bunları başlıklar halinde incelemek gerekir. En fazla yazılan tezlerden biri olan lisans tez taslağı için taslağın tez danışmanı hocanızın desteği ile birlikte hazırlanması da son derece önemlidir. Tez taslağı nasıl oluşturulur dersek, öncelikle konunun tespit edilmesi ve onun üzerine yapılacak olan tez araştırma metodunun belirlenmesi gerekecektir.  

TEZ TASLAĞI UNSURLARI

Konunun tespitinden sonra lisans tez taslağı için temel başlangıç tezin adı olacaktır. Tezin adı konuyla ilgili, konuyu açıkça ifade eden, anlaşılması kolay çok uzun olmayan bir şekilde kararlaştırılması gerekir. Tez adının uzun olma ihtimaline karşılık alt başlıklar konulabilir. Ancak tezin adın değişebilir. Çünkü araştırmalar derinleşip geliştikçe tez adı da farklı bir isim alabilir.  Tez taslağında daha sonra araştırmanın neden yapıldığı yani sorun kısaca açıklanır. Tezin konusu da taslağın önemli parçasıdır. Tezin konusunun genel açıklayıcı şekilde hangi konunun araştırılıp bunun üzerine bir çalışma yapılacağını belirten kısa bir cümle ile ifade edilmesidir. Tezin konusunun kapsamı, sınırları ve içeriği özetle anlatılmalıdır.

TEZİN AMACI VE TEZİN ÖNEMİ

Tez taslağı nasıl hazırlanır sistematik olarak sırada tezin amacı ve tezin önemi gelmektedir. Tez taslağı içerisinde tezin amacı da yazılmalıdır. Tez taslağı nasıl oluşturulur dediğimizde tezin amacında konunun neden ve niçin araştırıldığı açıklanmalıdır. Tez için araştırma yapılmasının nedenleri ve bunlara bağlı olarak sonuçlarda nelerin hedeflendiği ortaya konulmalıdır. Tezin taslağında olması gereken diğer bir aşamada tezin önemi olacaktır. Tezin önemi, tezin neden seçildiği, konu ve amacın doğru şekilde ifade edilmesi gereken kısmıdır. Bu nedenle tezin kuramsal ve diğer uygulamalara katkılarına ve faydalarına da tezin önemi kısmında kısaca değinilmelidir.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Özellikle lisans tez taslağı oluşturulurken kavramlar ve terimler, kuramsal olarak gerçekleşmektedir. Kuramsal çerçeve kısmında bilimsel olarak bu temele dayalı terminilojinin nasıl kullanıldığı ifade edilmelidir. Araştırma için gereken soruların yani hipotezlerin de bu çerçevede tez taslağına aktarılması gerekir. Kuramsal çerçeve sonrasında tez taslağı nasıl hazırlanır sorusuna yanıt verecek olan yöntem kısmı gelmektedir. Yöntem bölümünde ise neyin hangi yöntem ve nasıl yapılacağı açıklanmalıdır. Önceki tüm bölümlerle ilişkili olan bu bölümde veri toplamasından değerlendirilmeye kadar olan süreç anlatılır. Araştırma yöntemi ve örnekleme kısmı da tez taslağı içerisinde yer almalıdır. Tezin kapsamı içerisinde, araştırılması gereken konunun hangi unsurları kapsadığının açıklandığı yerdir. Konu yer ve zaman unsurlarının bir arada düşünüldüğü kısımdır. Tezde yer alan soruların yanıtlanması için ayrıca varsayımların değerlendirilmesi için gerekli verilerin nasıl ve hangi teknikle bir araya getirileceğinin ifade edildiği kısım ise veri toplama tekniklerinin özetlendiği kısımdır.

KAYNAKÇA

Tez taslağı nasıl oluşturulur denildiğinde son kısımları ise kaynakça, zamanlama ve tezin taslak planının olduğu kısmıdır. Kaynak olarak kullanılan tüm materyal ve ifadeler, anketler buraya eksiksiz yazılmalıdır. Tezin konusunun belirlenmesinden tezin yazım aşamasına kadar geçecek olan zamanlama planlaması da burada yazılmalıdır. Bu son kısım sonrasında lisans tezinin taslak kısmı da tamamlanmış olur. Bizler sizlerin tezinizin konusunu belirlenmesinden tezin araştırma metodunun belirlenmesine kadar tüm çalışmalarınızı yapmaktayız. Tezin konusunun belirlenmesi aşamasında geçerli sürede konu belirlenir. Belirlenen konu tez danışman hocanızın onayına istinaden tezin konusuna göre araştırma metodu belirlenir. Araştırmalar ve kaynakçaların tespiti akabinde tezin yazımı da tamamlanır. Ardından sunum aşaması için tez sizlere gönderilir. Ardından tezinizin başarılı şekilde sunumu sizler tarafından yapılarak bizlerin görevi sonlandırılır.

No Comment

Comments are closed.