Tez Danışmanınız
0553 179 02 58

 Tez hazırlamak ciddi bir iştir. Her çalışmanın belirli bir hazırlık süreci olduğu gibi tez konusunda da böyle bir süre vardır. Tez, bir bilimsel hazırlanma süreci ister. Bu sürecin sonunda hazırlanan tez de bilime katkı sağlar.

 

Okul döneminde bitirme tezleri, araştırmaya yönlendirme ve sunum yapma becerisi kazandırması açısından bir hayli önemlidir. Bitirme projesi olarak kabul edilen tezler, lisans, ön lisans ya da doktora ve yüksek lisansta olabilir. Bu süreçte belirlenen kurallara uyulursa, verimli ödevler ve bilime katkı sağlayacak tezler hazırlanmış olur.

 

Tez Hazırlama Adımları

 

Tez hazırlama konusunda belirli çalışmaların düzen içinde yapılması, daha sistemli bir sonuç elde edilmesi bakımından önemlidir. Bireysel çalışmalara başlamadan evvel ve sonraki tüm süreçlerde mutlaka tez danışmanınızla diyalog halinde olmalısınız. Danışman hocanız sizi birçok konuyla alakalı yönlendirecektir.

 

Adım adım takip edilecek yöntemleri ayrı başlıklar halinde ele alalım.

 

Tez Konusu Seçimi

 

Tez hazırlama konusunda en önem verilen aşamalardan biridir. Araştırmaların uzun uzun yapılması gerekir. Bu süreçte daha çok ilgi duyulan bir konu hakkında seçimde bulunulursa, süreç daha keyifli ve verimli geçecektir. Konularla alakalı bazı örneklemeleri takip edebilirsiniz.

 

Konuyu Sınırlandırma

 

Konunun geniş kapsamlı olması, ele alınması bakımından zor olabilir. bu nedenle muhakkak belirli bir dal ele alınmalı ve bunun üzerine yoğunlaşılarak verilmek istenen bilgiler verilmelidir.

 

Hipotez Kurma

 

Kelime anlamı olarak hipotez, belirli bir kuramsal temele dayalı olan, bu noktada geliştirilebilen, değişkenler arasında varlığı öne sürülen belli ilişkilerin sınanmasını sağlar. Araştırmacı yaptığı araştırmalar sonucunda, mantık dahilinde belirli desteklerle hipotez geliştirebilir, bunda değişiklikler yapabilir.

 

Araştırma Metodu Belirleme

 

Çalışmada, yapılacak olan metod önceden belirlenmeli ki sonraki süreçlerde zaman kaybı olmasın. Konu özelliklerine göre, mülakat, kütüphane araştırması, gözlem ve anket gibi yöntemler kullanılabilir. Konuya göre bunlara karar verilir.

 

Geçici Plan

 

Geçici plan, henüz konunun tam araştırması yapılmadan evvel kanavasının çıkarılması ve taslağın oluşturulmasıdır. Bu plan, araştırmaya göre şekillenebilir, değiştirilip yeniden ele alınabilir. Detaylar belirlendikçe planlar da değişebilir.

 

Geçici Kaynakça Oluşturma

 

Geçici plana bağlı olarak kaynakların toplanması süreci başlar. Bu konuda çok dikkatli olmak gerekir. Kongre, gazete, rapor, seminerler ve konu ile alakalı olan tüm kaynaklar toplanmalıdır. Bunlar birinci el olmalıdır.

 

Okuma ve Not Alma

 

Hipotez ve geçici çalışma planına uygun olarak okuma – not alma gerçekleşir. Tez hazırlama sırasında önemli görülen konuların notları alınır ve bunlar belirli yerlerde kullanılır.

 

Tez Yazma Aşaması

 

Araştırma sürecinin son aşaması tezi yazma aşamasıdır. Bu aşamada en temel amaç, araştırma problemiyle yapılan tüm bulgu ve çalışmaların sunulmasıdır. Metin net ve açıklayıcı olmalıdır. Okuyan herkes için konu belirli başlıklar altında tutulmalı ve anlatım akıcı olmalıdır. Ayrıca tezinize kesinlikle hakim olmalısınız ki onu savunabilin.

 

Tez Yazımı Sonrasındaki Süreç

 

Tez hazırlama konusundaki son aşama, tezin sunumudur. Bu sunum öncesinde bazı dikkatli olunması gereken adımlar vardır. Öncelikle danışmanınızla tezin üzerinden geçmeli ve son kontrolü yapmalısınız. jüri atama formuyla birlikte tezinizi teslim etmeniz gerekir. size sunum için bir tarih verilecek. Bu tarihte hazır olmalısınız. Sunum sonrası kabul kararı çıkarsa onay sayfasını tez kopya sayınız kadar imzalatmanız gerekecektir. Tez kopyalarında yer alan jüri üyeleri düzenlemelerini danışman hocanızla birlikte inceleyebilir ve son hamleleri de yapabilirsiniz.

 

Tez yazmak zaman alır. Bu nedenle hazırlıklarınızı en başından sistemli olarak yapmalı ve tezinizi son dakikalara bırakmadan sistemli olarak hazırlamalısınız.

No Comment

Comments are closed.