Tez Danışmanınız
0553 179 02 58

Öğrenciler için stresli ve zorlu geçen tez yazma süreci, üniversitelerin daha lisans düzeyi bazı bölümlerinde, bitirme tezi adı altında başlamaktadır. Bunu müteakiben, daha zorlu olan yüksek lisans ve doktora tezleri de gelmektedir. Tez, bireyin akademik eğitimi boyunca edindiği bilgiler doğrultusunda, kendisinde ilgi uyandıran konuyu bilimsel açıdan ele alması ve enine boyuna araştırması sonucunda ortaya çıkardığı özgün ve bilimsel bir çalışmadır. Tez yazmanın bireylere katkısı çok büyüktür. Bireyin akademik anlamda bir hedefi olmasa dahi kendini geliştirmesi açısından, tez yazması büyük bir deneyimdir. Böyle bir süreç sonunda doğru ve kabul edilebilir bir tez ortaya koymanın da elbette ki kuralları, aşamaları ve oluşturulması gereken bir tez planı vardır. Bu aşamalara geçmeden önce, doğru ve kabul edilebilir bir tez için öncelikle gereken şey, konu seçiminde titiz davranmaktır. Yani, ilginizi çeken bir konu belirlemelisiniz. Bu, hem tez yazım aşaması kısmında işinizi kolaylaştıracak hem de merak duyduğunuz konu hakkında birçok kişiden daha çok bilgiye sahip olacaksınız. Konunuzu belirledikten sonra tez danışmanınızdan da konu hakkındaki görüşlerini almalısınız. Tez yazımına geçmeden önce, bir taslak olarak neyi, ne açıdan, nasıl ele alacağınızı belirlemeniz ve bu rotada bir tez planı oluşturmanız, daha sistemli ilerlemenizi sağlayacaktır. Peki, tez nasıl hazırlanır?

Tez Hazırlama Aşamaları

BÖLÜM 1: GİRİŞ

Bu bölümde araştırmanın kısaca tanıtılması gerekmektedir.

  • Tezin Konusu

Bu bölümde tezinizin konusunu kısaca açıklamalısınız.

  • Tezin Amacı (ve Önemi)

Bu bölümde tezinizin amacını, bu araştırmayı yaparken neyi hedeflediğinizi ve bu çalışmanın neden önemli olduğunu anlatan kısa bir açıklama yapmalısınız.

  • Araştırma Sorusu/Soruları

Bu bölümde, tezinizin sonunda cevap bulmayı hedeflediğiniz soruları yazmalısınız. Ancak, tez bitiminde araştırma sorularınıza cevap bulmuş olmaya özen göstermelisiniz.

1.4 Kapsam ve Sınırlılıklar

Tezinizin çok kapsamlı ya da çok dar olmamasına dikkat etmelisiniz. Bu sebepten tezinizin kapsam ve sınırlılıklarını iyi belirlemelisiniz. Teziniz; kapsamından daha sığ, sınırlılığından daha kapsamlı olmaktan uzak olmalıdır. Bu yüzden, teziniz neyi kapsıyor ve neyle sınırlanıyor? İyi karar vermelisiniz.

1.5 Araştırmanın İçeriği

Bu bölümde araştırmanızın genel olarak içeriğinden bahsetmelisiniz, bu biraz da tez hakkında genel bilgi verecek ve bir algı oluşturacağından dikkatli ve özenli bir şekilde yazılmalıdır.

BÖLÜM 2: KURAMSAL ÇERÇEVE

Çalışmanıza yön verecek olan kuramsal çerçeveden kısaca bahsedilmesi gerekmektedir.

2.1 Temel Kavramlar

Bu bölüm tezinize başlangıç niteliğindedir. Tezinize yön veren kuramların ve kavramların açıklamasının yapıldığı bölümdür.

BÖLÜM 3: YÖNTEM

Bu bölümde ise neyin nasıl yapıldığının açıklanması gerekir. Bu bölüm sanıldığının aksine, diğer bölümlerden ayrık değildir. Önceki bölümlerde kısaca bahsedilen araştırma soruları bu bölümde detaylıca anlatılır. Verinin nasıl toplandığı, nasıl depolandığı ve bu verilerin değerlendirilmesiyle ilgili süreçler açıklanır.

3.1 Sınırlılıklar

3.2 Verilerin Toplanması

3.3 Veri tabanının Oluşturulması

3.4 Verilerin Çözümlenmesi

BÖLÜM 4: BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu bölümde, araştırma sonunda elde edilen bulgular aktarılır ve varılan nokta açıklanır.

BÖLÜM 5: SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu bölümde, elde edilen bulgular bir sonuca bağlanır. İstatistiğe ve analize dayalı bir araştırma ise istatistiksel sonuçlar burada verilir ve tezin genel olarak vardığı nokta açıklanır.

KAYNAKLAR

Araştırmada kullanılan bütün kaynaklar bilimsel kaynak gösterme sistemine uygun bir biçimde bu bölümde sunulur.

Tez yazım aşamaları tezin türüne bağlı olarak genişletilebilir veya daraltılabilir. Firmamız size en uygun tez planı ve tez yazım aşamalarını seçerek kusursuz, alanında profesyonel, konusunda ise uzman hocalarımız tarafından en kaliteli ve en iyi hizmeti sunar.

No Comment

Comments are closed.