Tez Danışmanınız
0553 179 02 58

Tez yazarken sayfa düzeni tezin konusunun belirlenmesi ve buna göre tez hazırlama son derece önemlidir. Üstelik lisans tezi hazırlanırken daha fazla akademik çalışma, bilgi ve zaman gerekmektedir. Tez yazarken yazım kuralları ve buna göre tez yazma şartları da bilinmelidir. İşte bizler bu noktada lisans tezi hazırlama, konusunu belirleme ve yazım kurallarına göre sunuma hazırlama ile sizlere yardımcı olmaktayız.

YAZIM KURALLARI

Tez yazarken sayfa düzeni üniversiteler ve bölümler tarafından ilan edilmektedir. Ancak genel itibariyle kullanılan kağıttan, biçim standartlarına kadar benzer özellikle göstermektedir. Tez hazırlama aşamasında kullanılacak kağıt mutlaka A4 olmalıdır. Tez yazarken yazım kuralları için bu kağıt ölçülerine göre hareket edilir. Buna göre A4 kağıdının 80 ile 100 gr arasında bir ağırlıkla ve beyaz kağıt olması gerekir. Tez yazma kurallarından biri de kağıdın sadece bir yüzünün kullanılması gerekliliğidir. Lisan tezi yazılırken genellikle Times New Roman ve Arial gibi yazı tipleri kullanılmalıdır. Kenar boşlukları ise genellikle sol kenarda 4 cm ile diğer kenarlarda 2,5 cm olarak belirlenir. Bölüm başlıkları sayfa ortasında olurken alt başlıklar ise sola dayalı olabilmektedir.

ANLATIM KURALLARI

Tez yazarken bölümünüz veya konunuz ne olursa olsun kolay anlaşılır ve öz cümleler kullanılarak yazılması gerekir. üçüncü şahız diliyle ve edilgen şeklinde yazılmalıdır. Tez yazarken sayfa düzeni içerisindeki bir diğer durumda sayfa sayılarının giriş kısmından sonra ve ortalı şekilde sayfa altlarına yazılmasıdır. Tez hazırlama kısmında bölüm başlıkları büyük harflerle yazılırken ikinci veya üçüncü derecede olan başlıkların sadece sözlük başı harfleri büyük yazılmalıdır. Derecesi ne olursa olsun bölüm başlıkları kalın yani bold yazılmalıdır. Alıntılar ise anlatım içerisinde ayıraç içerisinde yazılmalıdır. Tez içerisinde bazen gereken dipnotlar ise anlatımı bozmadan ve olumsuz etkilemeden sayfa notlarında kısaca yazılmalıdır. Eğer tez içerisinde kaynak gösterilecekse sıralı numara verilerek parantez içerisinde yazılmalıdır. Tez yazarken yazım kuralları ile uyumlu şekilde kullanılması gereken simgeler ve kısaltmalar da metin içerisinde geçtiği yerde bir kere açıklanmalıdır.

TABLOLAR VE ŞEKİLLER

Lisans tezi hazırlanırken konunun türüne göre bazen tablo ve şekillerin kullanılması gerekir. Tez yazma işleminde şekiller ve tablolar bilgisayar formatlarında biçimlendirilmeli, yazının üzerine gelmeden alt ve üst satırlar arasında yeterli boşluk bırakılarak konulmalıdır. Tez kapağı hazırlamak ise son derece dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Dış kapak için 250 gr kadar krome karton kullanılmalıdır. Kapak için daha kalın ve yüksek puntolu yazım karakteri tercih edilmelidir. Bizler gerek lisans tezinin konusunun belirlenmesi gerekse de lisans tezinin konu araştırma metodunun tespiti ile sizlere yardımcı olmaktayız. Tezin içeriği için zaman tasarrufu ederek diğer ders ve işlerinize motivasyonunuza daha fazla destek olmaktayız. Tezin içeriği içinde kapak düzenlemesi, önsöz ve içindekiler kısmının hazırlanması, şekil ve çizelgelerin çizilmesi gibi unsurlarda yardımcı olmaktayız. Tezin metnini okuyucuyu ve tez sorumlusunu sıkmadan, yeterli bilgileri öz ve kısa cümlelerle vermek gerekir. Genel bilgi tezin % 35 i kadar olmalıdır. Bunun üzerine çıkan genel bilgi oranı diğer çalışmalar için boğucu olacaktır. Metotların tezin konusuna uygun olması bulgular yani şekil ve resimlerle anlatımın zenginleştirilmesi gerekir. Tezin son kısmında tartışmaya açık ancak kendinizce tezin gerektirdiği sonucu paylaşmanız gerekir. Tüm bunların ışığında tez sorumlunuzun olumlu görüşler ve sizlerin savunmanızı kolaylıkla yapacağınız tezleri sizler için lisans tezi olarak hazırlamaktayız. Bunun için bizlere ulaşmanız ve lisans tezi konusunu belirleyerek tezin yazımına geçmemiz gerekir.

No Comment

Comments are closed.