Tez Danışmanınız
0553 179 02 58

Genel itibariyle tez çalışmasının amacı tez konusu hakkında kısa ve öz bilgilerin paylaşılması, paylaşılan konu hakkında akademik veya bilimsel bir yenilik, tartışma ve gözlem unsurları getirmelidir. Birçok bölüm ve akademik çalışmalar için uygun olan tezler içerisinde edebiyat bölümü öğrencileri de akademik seviyelerine göre tezler hazırlamaktalar. Bazen bitirme tezi, bazen lisans bazen yüksek lisans tezleri hazırlanır. Edebiyat tezi oldukça geniş konuları içerisine alan ve Edebiyat bölümü tezi hazırlayan öğrencilerin hayli zamana ihtiyaç duydukları konuları içerisinde kapsamaktadır. Edebiyat tezi nasıl hazırlanır sorusuna yanıt vermek için aslında önce yazılacak olan edebiyat tez konusunu belirlemek gerekir. Çünkü Edebiyat tez konuları hayli farklı ve geniş yelpazede incelenmektedir. Konunun belirlenmesi akabinde konuya ilişkin araştırma metodu belirlenir. Bizler konunun belirlenmesinden araştırma metoduna ve tezin yazım aşamasına kadar sizlere yardımcı olmaktayız.

TEZ YAZIM KURALLARI

Öncelikle edebiyat tezi için edebiyat bölümüne ilişkin konular içerisinde farklı, özgün ve yazıldığında akademik farklılıkları sonuçlarıyla çıkaracak olan bir konu seçimi gerekir. Konuya ilişkin araştırma metodu belirlendiğinde yazım için hazırlık yapılır. Ancak yazım için Edebiyat bölümü tezi için diğer tezlerde olduğu gibi üçüncü tekil şahıs ağzıyla ve edilgen bir dille yazımı yapılmasının gerekliliği unutulmamalıdır. Cümleler çok uzun olmamalı ve öz cümlelerden oluşan ifadeler kullanılmalıdır.  Edebiyat tezi nasıl hazırlanır sorusuna ayrıca teknik şartları da söylemek gerekir. hemen hemen diğer tüm tez türleri gibi A4 boyutundaki kağıtların kullanılması ve kağıt kalitesinin 80 gr ve 100 gr arasında gramaja sahip kağıtlardan oluşması gerekir. Sol kenar girintisi 4cm iken diğer tüm kenarlar için 2,5 cm boşluk bırakılabilir. Edebiyat tez konuları arasında seçim yaptıktan sonra yazım işleminde ayrıca kağıtların sadece ön yüzlerinin kullanılması gerekliliği unutulmamalıdır. Sayfa numaraları ise giriş kısmından sonra genellikle orta alt kısımda başlatılarak tezde kullanılır. Yazı karakterleri ise genellikle times new roman olarak belirlenmes de bazı üniversiteler ve bölümleri arial ve helvetica gibi yazı fontlarının kullanılmasına müsaade eder. Satır araları ve paragraf aralarını da bölümünüzün tez yazım kuralları içerisinden bulabilirsiniz. Tez yazısında ayrıca kullanılan kısaltma ve alıntılar paragraf içerisinde ifade edilmelidir. Gerek görülürse tablolar ve dipnotlar da kullanılır. Böylesine bir tezi hazırlamak hem zaman hem de oldukça zahmet gerektirir. Diğer derslerinize ve işlerinize olan zamanınızı tezinizden dolayı ayıramamanız sizleri zorlayacaktır. İşte bu nedenle bizler sizlere verdiğimiz profesyonel destekle sizlere yardımcı olmaktayız.

EDEBİYAT TEZİ KONULARI

Edebiyat tezi edebiyat alanındaki birçok çalışma için yapılacağından binlerce konu arasında tercih yapılmasını gerektirir. Edebiyat bölümü tezi bu nedenle çok eski tarihlerden günümüze ve hatta geleceğe yönelik hazırlanabilmektedir. Edebiyat tezi nasıl hazırlanır sorusuna öncelikle sizlerin edebiyatın hangi türüne daha fazla ilgi duyduğuyla başlar. Bu aşamada bizlere konu seçiminde yardımcı olarak birlikte belirlenecek konunun tez danışman hocanızın onayına istinaden yazmaya başlamaktayız. Edebiyat tez konuları bir yazarın, şairin edebiyat akımından eserlerine, yazılarından söylemlerine kadar derine inebilmektedir. Bir edebiyat kavramından bir edebiyat akımına kadar birçok konu tercih edilebilir. Bunun için elbette özellikle kütüphane ve internet üzerinden araştırmalar yapılması gerekir. Edebiyat bu açıdan oldukça geniş ve tezinin hazırlanması hayli zaman isteyen bir bölümdür. O nedenle bizler sizlere hem bu geniş alanda konuyu belirlemenize yardımcı olarak tezin yazılarak sunum haline gelmesine yardımcı olmaktayız. Bizlere ulaşarak tez formu doldurularak tezinizin hocanı tarafından beğenilmesi ve akademik açıdan değerli bir çalışma olmasına vesile olmaktayız.

No Comment

Comments are closed.