Tez Danışmanınız
0553 179 02 58

Bitirme tezi konu belirlenmesinden bitirme tezi aşamaları tercihine kadar hayli zaman ve zahmet isteyen bir süreçtir. Öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenleri bilmek bitirme tezi nasıl hazırlanır sorusuna direk yanıt vermek için yeterli değildir. öncelikle bitirme tezi nedir sorusuna verilecek cevabı doğru tespit etmek gerekir. Bitirme tezi yüksek öğretimde hocaların öğrencilerine son sınıflarında mezun olmadan önce hazırladıkları, okudukları bölümün herhangi bir dersine ilişkin bir konunun detaylı irdelenmesi olarak tanımlanabilir. Bitirme tezleri bazı hocaların özel çalışma istedikleri ve öğrencileri zorlayan bir hazırlık sürecini içerisinde barındıran akademik zamanı ifade ederken bazı hocalar ise bitirme tezlerinde öğrencilerini daha rahat bırakmaktadır. Özellikle hocaların özel çalışmalar istediği bitirme tezi çalışmaları öğrencilerin zamanını fazlaca almaktadır. Bu da diğer derslerine ve sınavlarına hazırlanma şansını kısmaktadır. Bitirme tezi konusunda sizlere yardımcı olarak sizleri bu zaman sınırlamasından kurtarmaktayız.

KONU VE ZAMAN UYUMU

Bitirme tezi üniversite öğrencilerinin hazırladıkları, geniş kapsamlı ödev olarak bilinir. Bitirme tezi aşamaları nelerdir diye değinmeden önce konu tespitini yapmanın önemine değinelim. Bitirme tezi nasıl hazırlanır sorusunun yanıtı da işte bu konu belirlenmesinden hareketle verilir. Çünkü konu bitirme tezinin hazırlanma zamanını, içeriğini, aşamalarını konunun ne olduğu belirler. Bitirme tezi nedir denildiğinde işte bu belirlenen konuya ilişkin yapılan özel ve akademik çalışmadır diyebiliriz. Üniversite hocaları öğrencilerine bitirme tezine başlamak ve bitirip sunum yapmaları için bir süre tanımlarlar. Belirlenen sürede tamamlanacak bitirme tezinin konusunu belirmek tezin zaman sınırları içerisinde yeterli düzeyde tamamlanmasını sağlar. Belirlenen konu kapsamlı bir konuysa uzun yazılması gerekir ve tez sonu zamanına yetişemeyebilir. Ayrıca bitirme tezi konusu araştırmaya müsait bir konu değildir. Bu da sizlerin kaynak bulmasını zorlar. Kaynağı bulup onunla ilgili çalışmalar yaparak sentezlemek zor olacaktır. Bu şekilde de bitirme tezi zamanında tamamlanmayacaktır. Tam ters haliyle basit ve kolay ulaşılabilir bir bitirme tezi çalışmasında ise tez zamanında yetişir ama içerik olarak doyurucu olmayacağından eksik not alınmasına neden olur.

YAZIM KURALLARI

Bitirme tezi yazım kuralları bölüm başkanları tarafınca belirlenebilmektedir. Ancak genel olarak bitirme tezi A4 boyutlu kağıt formatında yazılmaktadır. Sağ, sol, üst ve alt boşlukları çok az olmamalıdır. Genellikle Times New Roman yazı karakterinin tercih edildiği ve 12 punto kalınlığında yazıldığı varsayılır. Kapak, önsöz, kaynakça ve içindekiler kısımları dışında kalan yani tezin yazıldığı bölümlerin sayfa numaralı şekilde olması önemlidir. Bitirme tezi aşamaları da aynı bu şekilde oluşacaktır. Giriş, önsöz ve içindekiler kısımları başlangıçta, tez konusuna göre araştırmalar, yorumlama ve sentez yapma sonunda da sonuç ve kaynakça yazılarak hazırlanmalıdır. Kaynaklardan kullanılan direk cümlelerin sonunda parantez açılarak kaynakçanın yazarının soyadı ve kaynağın yazım tarihi yazılmalıdır. Bitirme tezi nasıl hazırlanır sorusunun diğer cevabı da giriş, içerik ve sonuç kısımlarında neler olacağıdır. Öncelikle konu tespiti sonrasında bitirme tezi nedir denildiğinde de akla gelen ilk yanıt olan, ödev bütünlüğü sağlanmalıdır. Yani konuya göre başlıkları içeren bir şablon oluşturulmalıdır. Bu şablon ön çalışma olarak bilinir ve hocanızın onayıyla asıl tezin yazılma işlemi başlar. Tüm bitirme tezi çalışmalarında profesyonel kadromuz ve bilgimizle sizlere yardımcı olarak bitirme tezlerinizi hazırlamaktayız. Yeter ki zamanında ve bitirme tezine başlayabilelim. Son güne veya geceye bırakılan tezler ne yazık ki eksik kalır ve yeniden hazırlamanız gerekebilir. Bitirme tezi hem sizlerin gelişimi hem de okul mezuniyetinizin için son derece önemlidir. birlikte bu tezi hazırlayarak sizleri sunumunuza güvenle girmenizi sağlamaktayız.

No Comment

Comments are closed.